Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1451-ПВР/МИ/30.10.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1451-ПВР/МИ
София, 30.10.2011

ОТНОСНО:  жалба от Карлос Арналдо Контрера – пълномощник на ПП „ВМРО – Българско национално движение, срещу решение № 172-МИ/29.10.2011 г. на ОИК - Банско

Постъпила е жалба вх. № Ж-ІV-17/30.10.2011 г. от Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение, срещу решение № 172-МИ/29.10.2011 г. на ОИК - Банско.
С обжалваното решение ОИК - Банско, отхвърля жалба от Костадин Атанасов Хаджитодоров във връзка с неправомерна агитация в деня преди изборите, извършвана от Ариф Моллов, кандидат за кмет на кметство Филипово от ПП „ДПС", и Ариф Мустаклъ. Според жалбоподателя агитацията се прави в устна форма, като избирателите се посещават в домовете им, за да бъдат убеждавани да гласуват в изборния ден за кандидата Ариф Моллов. Освен това двамата правят агитация и в полза на кмета на община Банско, издигнат от ПП „ГЕРБ", Георги Икономов.
Жалбоподателят намира решението на ОИК - Банско, за неправилно, тъй като ОИК следва да осъществява контрол върху агитацията, отказът да извърши проверка по жалбата е бездействие от страна на ОИК - Банско.
Жалбата е подадена в срок от упълномощено лице и като такава е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.
Общинската избирателна комисия - Банско, в мотивите си е посочила, че не са налице достатъчно данни за извършено нарушение, тъй като в първоначалната жалба от Костадин Атанасов Хаджитодоров - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение" и не е посочено точно в кой дом се извършва агитацията, по кое време и на кои лица, както и по какъв начин се убеждават същите, и други обстоятелства, които биха били от съществено значение за установяване на евентуална вина на твърдяните извършители Ариф Моллов и Ариф Мустаклъ за нарушение на Изборния кодекс. Общинската избирателна комисия смята също така, че няма правомощия да извършва проверки и по домовете на гражданите, тъй като това би било нарушение на конституционните им права.
Централната избирателна комисия споделя изцяло мотивите на общинската избирателна комисия.
Ето защо на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Карлос Арналдо Контрера - пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение, срещу решение № 172-МИ/29.10.2011 г. на ОИК - Банско.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на 30.10.2011 в 21:12 часа

Всички решения