Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1487-ПВР/МИ/10.11.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1487-ПВР/МИ
София, 10.11.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Котел, област Сливен, назначена с Решение № 325-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-809/09.11.2011 г. от Коста Димитров Каранашев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - община Котел, област Сливен, за промени в ОИК - Котел, област Сливен. Предлага се на мястото на Георги Пенев Георгиев - член на комисията, да бъде назначен Ангел Хиндов Огнянов. Към предложението са приложени: молба от Георги Пенев Георгиев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Ангел Хиндов Огнянов; пълномощно на Десислава Жекова Танева и пълномощно на Коста Димитров Каранашев.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Котел, област Сливен, Георги Пенев Георгиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Котел, област Сливен, Ангел Хиндов Огнянов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 10.11.2011 в 18:39 часа

Всички решения