Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1619-ПВР/МИ/10.02.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1619-ПВР/МИ
София, 10.02.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в Столична община, област София-град, назначена с Решение № 285-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-832/23.12.2011 г. от Андрей Иванов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - София, за промяна в ОИК - Столична община, област София-град. На мястото на Наталия Илиева Стоянова - член на ОИК, да бъде назначен Антон Иванов Арнаудов. Към предложението са приложени: заявление от Наталия Илиева Стоянова за освобождаването й като член на ОИК - Столична община; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Антон Иванов Арнаудов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Столична община, област София-град, Наталия Илиева Стоянова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Столична община, област София-град, Антон Иванов Арнаудов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 11.02.2012 в 12:10 часа

Всички решения