Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1627-ПВР/МИ/15.02.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1627-ПВР/МИ
София, 15.02.2012

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК в община Рудозем, област Смолян, назначена с Решение № 300-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение от Цвятко Славов Хаджиев - председател на ОбС на БСП - Рудозем, за назначаване на Иванка Стоилова Ганчева за секретар на ОИК - Рудозем, област Смолян, на мястото на освободената с Решение № 1504-ПВР/МИ от 23 ноември 2011 г. на ЦИК секретар на ОИК - Рудозем, Йова Иванова Христова. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заявление за съгласие да бъде включена в състава на ОИК - Рудозем; копие от диплома за завършено висше образование на Иванка Стоилова Ганчева и пълномощно на Цвятко Славов Хаджиев.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Рудозем, област Смолян, Иванка Стоилова Ганчева, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.02.2012 в 10:17 часа

Всички решения