Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1679-МИ/05.03.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1679-МИ
София, 05.03.2012

ОТНОСНО: образците на изборните книжа при произвеждане на частични избори за кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 280 и чл. 12, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. При произвеждане на частични избори за кметове се използват образците на изборни книжа, утвърдени с: Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обнародвани в ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.), и образците на изборни книжа, утвърдени с т. 1 от Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г. на Централната избирателна комисия (обнародвани в ДВ, бр. 14 от 17.02.2012 г.), с изключение на приложения № 16а и 20а.

2. Утвърждава образци на изборни книжа с № 16б и 20б, неразделна част от настоящото решение.

3. Вместо посочените в изборните книжа срокове в приложения № 1 избирателен списък част І (за обявяване); избирателен списък част І (за публикуване); приложения № 16, 20, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 40, 41 и 47 се прилагат сроковете, предвидени в чл. 280 от ИК и конкретизирани в хронограмата за съответния избор.

Решението и утвърдените с т. 2 изборни книжа се обнародват в „Държавен вестник".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.03.2012 в 20:13 часа

Всички решения