Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1860-МИ/23.05.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1860-МИ
София, 23.05.2012

ОТНОСНО:  поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г.

На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с чл. 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка в Приложение № 16а, утвърдено с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.), както следва:

В указанието т. 1 се изменя така:

„1. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на президента на републиката за насрочване на изборите;".

Решението да се обнародва в „Държавен вестник".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 23.05.2012 в 18:49 часа

Всички решения