Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1870-ПВР/МИ/06.06.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1870-ПВР/МИ
София, 06.06.2012

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Завет, област Разград, назначена с Решение № 412-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-875 от 28.05.2012 г. от упълномощения представител Мехмед Хасан Халил на ПП „Движение за права и свободи" в община Завет, област Разград, с предложение до ЦИК за преназначаване на досегашния член на ОИК - Завет, област Разград, Хасан Ахмед Хасан за секретар на ОИК - Завет, и назначаване за член на ОИК - Завет, на Юсуф Неджиб Адем. Приложени са декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за висше образование на Юсуф Неджиб Адем и копие от личната му карта.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ПРЕНАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Завет, област Разград, Хасан Ахмед Хасан, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Завет, област Разград, Юсуф Неджиб Адем, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.06.2012 в 08:52 часа

Всички решения