Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2031-ПВР/МИ/19.09.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2031-ПВР/МИ
София, 19.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пловдив, област Пловдив, назначена с Решение № 281-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-910 от 17.07.2012 г. от Иван Борисов Тотев - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Пловдив-град, за промяна в състава на ОИК - Пловдив, област Пловдив. Предлага се на мястото на Николай Георгиев Чунчуков, Людмил Стоянов Русанов и Женя Петкова Петкова - членове на ОИК, да бъдат назначени за членове на ОИК Елена Владиславова Кинаева, Георги Ангелов Стоилов, Росица Колева Костадинова. Приложени са заявления от Николай Чунчуков, Людмил Русанов и Женя Петкова за освобождаването им като членове на ОИК - Пловдив; декларации по чл. 16,ал. 2 от ИК от Елена Кинаева, Георги Стоилов и Росица Костадинова; копия от дипломите за завършено висше образование и копия от личните карта на Елена Кинаева, Георги Стоилов и Росица Костадинова; пълномощно от Бойко Методиев Борисов на Иван Борисов Тотев

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Николай Георгиев Чунчуков, ЕГН ... и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Людмил Стоянов Русанов, ЕГН ... , и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Женя Петкова Петкова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Елена Владиславова Кинаева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Георги Ангелов Стоилов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пловдив, област Пловдив, Росица Колева Костадинова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2012 в 21:37 часа

Всички решения