Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2040-ПВР/МИ/24.09.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2040-ПВР/МИ
София, 24.09.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Куклен, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-911 от 21.09.2012 г. от упълномощения представител на ПП „ГЕРБ" за община Куклен, област Пловдив, Добрин Миладинов, за назначаване на Стойна Георгиева Згурова за член на комисията на мястото на Костадин Кирилов Грозданов, назначен за председател на ОИК - Куклен, с Решение № 1732-ПВР/МИ от 22 март 2012 г. на ЦИК. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Стойна Георгиева Згурова; пълномощно от Бойко Методиев Борисов в полза на Димитър Николов Лазаров и пълномощно от Димитър Николов Лазаров в полза на Добрин Стефанов Миладинов.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Куклен, област Пловдив, Стойна Георгиева Згурова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 24.09.2012 в 19:42 часа

Всички решения