Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2052-ПВР/МИ/05.10.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2052-ПВР/МИ
София, 05.10.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бобов дол, област Кюстендил, назначена с Решение № 421-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-916 от 04.10.2012 г. от ПП „ГЕРБ", подписано от Росица Борисова, за промяна в състава на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил. Предлага се за председател на ОИК - Бобов дол, да бъде преназначена Росица Димитрова Кехайова - досегашен член на ОИК, както и да бъде назначена Антония Кирилова Райчева за член на ОИК. Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Росица Димитрова Кехайова и Антония Кирилова Райчева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Росица Димитрова Кехайова, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Антония Кирилова Райчева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.10.2012 в 20:55 часа

Всички решения