Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2087-ПВР/МИ/29.11.2012 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2087-ПВР/МИ
София, 29.11.2012

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Плевен, област Плевен, назначена с Решение № 162-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-923 от 29.11.2012 г. от Иван Николов Новкиришки - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Плевен за назначаване на Веселка Йосифова Лилова за член на ОИК - Плевен, на мястото на освободения с Решение № 2080-ПВР/МИ от 23.11.2012 г. на ЦИК член на ОИК Валери Трифонов Начев. Към предложението са приложени: декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, заверено копие от дипломата за завършено висше образование, заверено копие от личната карта на Веселка Йосифова Лилова и копие от пълномощно в полза на Иван Николов Новкиришки.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Плевен, област Плевен, Веселка Йосифова Лилова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 29.11.2012 в 19:05 часа

Всички решения