Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2796-МИ/03.09.2013 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2796-МИ
София, 03.09.2013

ОТНОСНО: назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Белене, област Плевен, на 29 септември 2013 г.

Постъпило е предложение от Илиян Славейков Йончев - областен управител на област с административен център гр. Плевен с вх. 783 от 30.08.2013 г. за назначаване на Преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Белене, област Плевен, на 29 септември 2013 г.

На основание § 114 от ПЗР на ЗИД на ИК и в изпълнение на т. 2 на Решение № 2781-МИ от 19 август 2013 г. на ЦИК относно назначаване на преброителна комисия за произвеждане на частичен избор за кмет на община Белене на 29 септември 2013 г., са се провели консултации за състав на комисията. Представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии, както и партията и коалицията от партии с членове в Европейския парламент, са постигнали споразумение за състав на Преброителна комисия с общ брой от 17 членове, вкл. председател, заместник-председател и секретар.

Предвид изложеното и на основание § 114, ал. 1 и 2 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА Преброителна комисия в община Белене, област Плевен, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румяна Николаева Мънева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ростислава Албертова Димитрова
СЕКРЕТАР: Кръстьо Христов Крачунов
ЧЛЕНОВЕ: Десислава Йосифова Генова
Петър Цветанов Иванов
Ваня Тодорова Попова
Антония Славева Добрева
Стела Любенова Костова
Павлин Венциславов Врайков
Румяна Богомилова Дулева
Маргарита Лазарова Николова
Ото Гайтанов Ганков
Айля Ахмедова Мустафова
Миглена Илиянова Илиева-Димитрова
Павел Кръстев Николов
Стояна Николова Михайлова
Ивелина Маринчева Кирова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2013 в 17:50 часа

Всички решения