Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2911-ПВР/МИ/03.02.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2911-ПВР/МИ
София, 03.02.2014

ОТНОСНО: промяна в ОИК – Доспат, област Смолян

Постъпило е предложение с вх. № 133 от 30.01.2014 г. от Николай Тодоров Мелемов - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - Смолян, за преназначаването на Емил Златков Пържанов - досегашен член на ОИК - Доспат, за председател на комисията на мястото на освободения с Решение № 2901-ПВР/МИ от 27 януари 2014 г. на ЦИК досегашен председател Мирослав Елтимиров Архипов, и назначаването на Анелия Юриева Павлова за член на ОИК - Доспат, на мястото на Емил Златков Пържанов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Емил Златков Пържанов; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Анелия Юриева Павлова; копие от пълномощно № КО-Г-005 от 27.02.2013 г. в полза на Николай Тодоров Мелемов.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Доспат, област Смолян, Емил Златков Пържанов, ЕГН ..., досегашен член, и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Доспат, област Смолян, Анелия Юриева Павлова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 03.02.2014 в 18:03 часа

Всички решения