Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 115-ПВР/08.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 115-ПВР
София, 08.08.2011

ОТНОСНО: регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Димитър Демиров Куцаров и кандидат за вицепрезидент Камелия Кирилова Тодорова за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от инициативен комитет от 32 избиратели в състав: Атанас Иванов Атанасов, Божидар Димитров Димитров, Валентин Владимиров Пантелеев, Валентин Любенов Стефанов, Валентина Илариева Николова, Васил Иванов Петров, Васил Троянов Боянов, Веселин Стефанов Узунов, Виктор Стефанов Бузев, Виолета Ивайлова Горанова, Габриела Петрова Станчева, Деню Господинов Гогов, Дойчин Димитров Куцаров, Евгений Славейков Миронов, Елена Симеонова Монева-Стамболийска, Емил Ангелов Александров, Емилия Богданова Манева, Иван Великов Иванов, Ивелина Василева Миронова, Катя Николаева Георгиева, Миглена Димитрова Куцарова, Михаил Валентинов Стефанов, Найден Андреев Найденов, Ненко Христов Ненчев, Никола Стоянов Крамарски, Панайот Димитров Георгиев, Пламен Андреев Първанов, Радостин Иванов Ванчев, Силва Цветанова Куцарова, Синтия Мишова Вълчева-Еретриаду, Цветан Иванов Глухчев и Ширин Нежветова Алиева за издигане на кандидат за президент Димитър Демиров Куцаров  и кандидат за вицепрезидент Камелия Кирилова Тодорова за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 1 на 5 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: протокол от 02.08.2011 г. с решение за създаване на инициативен комитет за издигане на Димитър Демиров Куцаров за кандидат за президент на Република България и на Камелия Кирилова Тодорова за кандидат за вицепрезидент на Република България в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.; протокол от заседание на създадения инициативен комитет от 02.08.2011 г. с решение, определящо Деню Господинов Гогов като лице, което да представлява инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК - 32 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 32 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет - 32 бр.; удостоверение изх. № 01-001-14 от 04.08.2011 г. от ОББ, клон Фритьоф Нансен, за открита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

Налице са изискванията на чл. 97, ал. 1 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 97, ал. 1 - 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

Атанас Иванов Атанасов, Божидар Димитров Димитров, Валентин Владимиров Пантелеев, Валентин Любенов Стефанов, Валентина Илариева Николова, Васил Иванов Петров, Васил Троянов Боянов, Веселин Стефанов Узунов, Виктор Стефанов Бузев, Виолета Ивайлова Горанова, Габриела Петрова Станчева, Деню Господинов Гогов, Дойчин Димитров Куцаров, Евгений Славейков Миронов, Елена Симеонова Монева-Стамболийска, Емил Ангелов Александров, Емилия Богданова Манева, Иван Великов Иванов, Ивелина Василева Миронова, Катя Николаева Георгиева, Миглена Димитрова Куцарова, Михаил Валентинов Стефанов, Найден Андреев Найденов, Ненко Христов Ненчев, Никола Стоянов Крамарски, Панайот Димитров Георгиев, Пламен Андреев Първанов, Радостин Иванов Ванчев, Силва Цветанова Куцарова, Синтия Мишова Вълчева-Еретриаду, Цветан Иванов Глухчев и Ширин Нежветова Алиева, за издигане на кандидат за президент Димитър Демиров Куцаров и кандидат за вицепрезидент Камелия Кирилова Тодорова в изборите на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 08.08.2011 в 22:43 часа

Всички решения