Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 667-ПВР/МИ/11.08.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 667-ПВР/МИ
София, 11.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Силистра, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-146 от 11.08.2014 г., подписано от председателя Мирослава Червенкова и секретаря Румяна Георгиева на ОИК - Силистра, и заявление от упълномощения представител на ПП „Движение за права и свободи" за област Силистра Насуф Махмуд Насуф с предложение за освобождаване на Пепа Денева Георгиева, ЕГН ..., като секретар на ОИК - Силистра, по нейно желание и за назначаване на нейно място Хошгюл Феимова Мехмедемин, ЕГН ..., като секретар на ОИК - Силистра.

Към предложението са приложени: заявление за освобождаване от Пепа Денева Георгиева, пълномощно на Насуф Махмуд Насуф; Декларация по чл. 80 от ИК (по чл. 16, ал. 2 от отменения ИК) и копие от дипломата за висше образование на Хошгюл Феимова Мехмедемин, ЕГН ...

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК - Силистра, област Силистра, Пепа Денева Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Силистра, област Силистра, Хошгул Феимова Мехмедемин, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 13.08.2014 в 00:04 часа

Всички решения