Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 670-ПВР/МИ/13.08.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 670-ПВР/МИ
София, 13.08.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Лом, област Монтана

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-23 от 30.07.2014 г. от Веселин Иванов Николов, пълномощник на председателя на ПП „ГЕРБ" Бойко Методиев Борисов, с предложение за освобождаване на Евелина Георгиева Георгиева, ЕГН ... - член на ОИК, поради преминаването й на длъжност, несъвместима със статута й на член на ОИК - Лом, и за назначаване на нейно място Светла Борисова Христова-Неофитова, ЕГН ..., както и за освобождаването на Марияна Ангелова Вълчева, ЕГН ..., по лични причини, и за назначаването на нейно място на Рени Георгиева Павлова, ЕГН ...

Към предложението са приложени молби за назначаване на новите членове на ОИК, както и заверени копия от дипломи за завършено висше образование. Тъй като не са представени всички необходими документи, същите са изискани от подписалия искането пълномощник. Получени са по електронна поща на ЦИК на 07.08.2014 г., като към писмото са приложени сканирани копия от: молби от Евелина Георгиева Георгиева и Марияна Ангелова Вълчева за освобождаването им като членове на ОИК - Лом, и декларации по чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Светла Борисова Христова-Неофитова и Рени Георгиева Павлова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Лом, област Монтана, Евелина Георгиева Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Лом, област Монтана, Марияна Ангелова Вълчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Лом, област Монтана, Светла Борисова Христова-Неофитова, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Лом, област Монтана, Рени Георгиева Павлова, ЕГН ...

На назначените членове на ОИК - Лом, да се издадат удостоверения след влизане в сила на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 14.08.2014 в 12:31 часа

Всички решения