Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 943-ПВР/МИ/16.09.2014 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 943-ПВР/МИ
София, 16.09.2014

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Роман, област Враца

С вх. № МИ-15-186 от 15.09.2014 г. в ЦИК е постъпила молба от Камелия Борисова Иванова, с която на основание чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК заявява освобождаването си като член на ОИК - Роман, област Враца.

След извършена служебна проверка по преписката на ОИК - Роман, се установи, че с Решение № 405-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК Камелия Борисова Иванова е назначена за член на комисията. Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Роман, област Враца, Камелия Борисова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 16.09.2014 в 23:31 часа

Всички решения