Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1449-ПВР/МИ/17.02.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1449-ПВР/МИ
София, 17.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Добрич, област Добрич

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-66 от 11.02.2015 г. от Румен Иванов Иванов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Добрич. Предлага се на мястото на Ивелина Ганчева Илиева - член на ОИК, да бъде назначен Живко Георгиев Желязков.

Към предложението са приложени: заявление от Ивелина Ганчева Илиева за освобождаването й като член на ОИК - Добрич; декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК от Живко Георгиев Желязков; копие от лична карта и копие от диплома за завършено висше образование на Живко Георгиев Желязков.

Налице са и законовите предпоставки по чл. 51, ал. 2, т. 1 от ИК за предсрочно прекратяване на пълномощията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Добрич, област Добрич, Ивелина Ганчева Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Добрич, област Добрич, Живко Георгиев Желязков, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.02.2015 в 14:09 часа

Всички решения