Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1458-ПВР/МИ/25.02.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1458-ПВР/МИ
София, 25.02.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-11-4 от 17.02.2015 г. от Аглика Виденова - упълномощен представител на коалиция „Коалиция за България", за назначаването на Никола Иванов Пенчев за член на ОИК - Садово, област Пловдив, на мястото на Ангел Стоилов Райчев, освободен с Решение № 1435-ПВР/МИ от 3 февруари 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 80, ал. 1 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК - 1 бр.; копие от дипломата за завършено висше образование - 1 бр.; пълномощно изх. № 761 от 05.08.2014 г. от представляващия коалиция „Коалиция за България" в полза на Аглика Стефчева Виденова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Никола Иванов Пенчев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 25.02.2015 в 19:01 часа

Всички решения