Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1464-ПВР/МИ/06.03.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1464-ПВР/МИ
София, 06.03.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Раднево, област Стара Загора

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-83/04.03.2015 г. от Мариана Тотева - общински председател на КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", за промяна в състава на ОИК - Раднево, област Стара Загора. Предлага се на мястото на Анна Линкова Господинова - секретар на ОИК, да бъде назначена Тонка Динева Захариева. Към предложението са приложени: препис-извлечение от акт за смърт № 273 от 11.02.2015 г. от община Стара Загора; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Тонка Динева Захариева.

Централната избирателна комисия констатира предсрочното прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК - Раднево, област Стара Загора, Анна Линкова Господинова поради смърт.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на секретаря на ОИК - Раднево, област Стара Загора, Анна Линкова Господинова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК - Раднево, област Стара Загора, Тонка Динева Захариева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

                                                            СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

* Публикувано на 06.03.2015 в 16:37 часа

Всички решения