Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1474-ПВР/МИ/02.04.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1474-ПВР/МИ
София, 02.04.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Садово, област Пловдив

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-18 от 25.03.2015 г. от Здравко Димитров Димитров - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Пловдив, за назначаването на Катя Емилова Добрева и Невена Ленкова Иванова за членове на ОИК - Садово, област Пловдив, на мястото на Йорданка Трифонова Чолакова и Ваня Иванова Илиева, освободени с Решение № 1459-ПВР/МИ от 25 февруари 2015 г. на ЦИК.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 от ИК - 2 бр.; копия от дипломите за завършено висше образование - 2 бр.; пълномощни № КО-Г-031 от 18.05.2010 г. и № КО-Г-038 от 06.11.2012 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Катя Емилова Добрева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Садово, област Пловдив, Невена Ленкова Иванова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.04.2015 в 15:06 часа

Всички решения