Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1746-МИ/НР/02.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1746-МИ/НР
София, 02.09.2015

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Дряново, област Габрово, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-06-94 от 26.08.2015 г. от кмета на община Дряново, област Габрово, са постъпили документите от проведените консултации за състава на ОИК в община Дряново и предложение на кмета на общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 1524-МИ/НР от 18.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 24.08.2015 г. Спазени са правилата на чл. 76 от ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции. Не е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Дряново.

Протоколът е подписан с особено мнение от представителя на партия „Атака". На консултациите участвалите партии и коалиции са постигнали съгласие за председател на ОИК. Възникнал е спор за заместник-председател и секретар. За заместник-председател са направени предложения от: партия „Движение за права и свободи", коалиция „Реформаторски блок", партия „Атака" и коалиция „АБВ (Алтернатива за българско възраждане)". За секретар са направени предложения от коалиция „БСП лява България" и коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО".

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс и чл. 7, ал. 1, изр. 3 от ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Дряново, област Габрово, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ирина Кънчева Стайкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Христова Пенчева
СЕКРЕТАР: Цанко Иванов Цанев
ЧЛЕНОВЕ: Николинка Бончева Колчева
Костадин Николов Христов
Недка Андреева Витанова
Вяра Ненова Стоянова
Ценка Петкова Костова
Нели Ангелова Иванова
Михаил Николаев Колев
Десислава Любенова Заевска-Георгиева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 5 септември 2015 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 02.09.2015 в 23:44 часа

Всички решения