Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1862-МИ/НР/04.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1862-МИ/НР
София, 04.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Павликени, област Велико Търново

Постъпило е предложение с вх. № МИ-06-331/04.09.2015 г. от Тодор Кутрев - упълномощен представител на коалиция „Патриотичен фронт - НФСБ и ВМРО" - гр. Павликени, област Велико Търново, за промяна в състава на ОИК - Павликени, като на мястото на Любослава Цанкова Митева - член на комисията, да бъде назначена като член на ОИК - Павликени, Катя Николова Симеонова-Сакакушева.

Към предложението са приложени: заявление от Любослава Цанкова Митева за отказ да бъде член на ОИК - Павликени, по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Катя Николова Симеонова-Сакакушева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Павликени, област Велико Търново, Любослава Цанкова Митева.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Павликени, област Велико Търново, Катя Николова Симеонова-Сакакушева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 05:49 часа

Всички решения