Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 1928-МИ/НР/05.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1928-МИ/НР
София, 05.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Чавдар, Софийска област

Постъпило е заявление с вх. № МИ-06-89/04.09.2015 г. от Галя Кунина - общински ръководител на партия „Герб" - община Чавдар, Софийска област, за промяна в състава на ОИК - Чавдар, като на мястото на председателя на комисията Мими Иванова Георгиева е предложено да бъде назначена като председател на ОИК - Чавдар, Цветанка Иванова Влъчкова.

Към заявлението са приложени: молба от Мими Иванова Георгиева за отказ да бъде председател на ОИК - Чавдар, по лични причини; декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Цветанка Иванова Влъчкова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Чавдар, Софийска област, Мими Иванова Георгиева.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Чавдар, Софийска област, Цветанка Иванова Влъчкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 05.09.2015 в 19:48 часа

Всички решения