Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2237-МИ/НР/16.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2237-МИ/НР
София, 16.09.2015

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка, в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Котел, област Сливен, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. кодекс Централната избирателна комисия

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-570 от 15.09.2015 г. на ЦИК от председателя на ОИК в община Котел, област Сливен, с искане за поправка на допусната техническа грешка в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 1800-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК, както следва:

- името на секретаря на ОИК - Котел, да се чете Събина Георгиева Георгиева вместо „Сабина Георгиева Георгиева";

- името на член на ОИК - Котел, да се чете Радосвета Стефанова Кичукова вместо „Радосвета Стефанова Кючюкова";

- името на член на ОИК - Котел, да се чете Величка Калчева Калева вместо „Величка Калева Калева".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

* Публикувано на 16.09.2015 в 21:35 часа

Всички решения