Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2267-МИ/18.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2267-МИ
София, 18.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Николай Георгиев Цонев срещу решения № 45, 46 и 47 от 14 септември 2015 г. на ОИК – Горна Оряховица, за регистрация на местна коалиция „НАЦИОНАЛИСТИ и ПАТРИОТИ обединени за Горна Оряховица – АТАКА, ВМРО, Съюз на патриотичните сили ЗАЩИТА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-631 от 16 септември 2015 г., подадена чрез ОИК - Горна Оряховица, от Николай Георгиев Цонев срещу решения № 45, 46 и 47 от 14 септември 2015 г. на ОИК - Горна Оряховица, за регистрация на местна коалиция „НАЦИОНАЛИСТИ и ПАТРИОТИ обединени за Горна Оряховица - АТАКА, ВМРО, Съюз на патриотичните сили ЗАЩИТА" в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към жалбата е приложено копие на удостоверение за уникалност на име № 16 от 18.12.2014 г., издадено от СГС. Жалбата е подадена в срок и е изпратена в ЦИК от ОИК - Горна Оряховица, заедно с цялата преписка.

С подадената жалба се възразява срещу регистрацията на местната коалиция и се прави искане за отмяна на регистрацията или изменение на наименованието й, поради уникалност на думата „ПАТРИОТИ", която се съдържа в наименованието на коалицията. 

Централната избирателна комисия след като се запозна с жалбата и приложените към нея и в преписката документи намира, че същата е процесуално недопустима поради липса на правен интерес. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с призната възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, който засяга и нарушава неговите права и законни интереси. Жалбоподателят не е представил доказателства за наличието на избирателни права в конкретния изборен район обосноваващи правния му интерес от обжалване на конкретните решения.

Освен изложеното и за пълнота на обстоятелствата във връзка с обжалването, следва да се отбележи, че представеното удостоверение за уникалност на име се издава във връзка и по повод регистрация на нова партия или промяна на наименование на вече регистрирана партия в СГС. Образуването на местни коалиции е регламентирано в Изборния кодекс и е за участие в избори за общински съветници и кметове, в състава на които се включват само регистрирани в ЦИК партии и/или коалиции.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Николай Георгиев Цонев срещу решения № 45, 46 и 47 от 14 септември 2015 г. на ОИК - Горна Оряховица, за регистрация на местна коалиция „НАЦИОНАЛИСТИ и ПАТРИОТИ обединени за Горна Оряховица - АТАКА, ВМРО, Съюз на патриотичните сили ЗАЩИТА" в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Решението подлежи на обжалване чрез ЦИК пред ВАС в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 00:42 часа

Всички решения