Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 2278-МИ/19.09.2015 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2278-МИ
София, 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Светослав Емилов Витков – председател на ПП „Глас Народен“, против решение № 42-2109МИ от 14.09.2015 г. на ОИК – Девин

 

Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-181/14.09.2015 г. от Светослав Емилов Витков - председател на ПП „Глас Народен", против решение № 42-2109МИ от 14.09.2015 г. на ОИК - Девин, с копие до ОИК - Девин, с което е заличена от регистъра на партии/коалиции на ОИК - Девин, политическа партия „Глас Народен" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., въз основа на постъпило заявление с вх. № 13/14.09.2015 г. на ОИК - Девин, подадено от Васил Ваклинов Куцев.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество е основателна.

Видно от съдържанието на пълномощното, представено в ОИК - Девин, от Васил Ваклинов Куцев, заедно с подаденото от него заявление вх. № 13/14.09.2015 г. (Приложение № 47-МИ от изборните книжа), намиращи се в преписката по делото, Васил Ваклинов Куцев не е притежавал представителна власт по отношение на ПП „Глас Народен" да иска и заявява заличаване на ПП „Глас Народен", регистрирана с решение № 20-2109МИ от 12.09.2015 г. на ОИК - Девин, за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

Съгласно чл. 150 от Изборния кодекс заличаването се извършва по писмено заявление на съответната партия, коалиция или местна коалиция, подписано от лицата, които ги представляват или от изрично упълномощени от тях лица. В случая липсва изрично упълномощаване на Васил Ваклинов Куцев да иска и заявява заличаване на вече регистрираната партия в ОИК - Девин, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., няма и представено решение № 5 от ПП „Глас народен" за заличаване, поради което решение № 42-2109МИ от 14.09.2015 г. на ОИК - Девин, е незаконосъобразно поради нарушение на чл. 150 от ИК.

На основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 150 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 42-2109МИ от 14.09.2015 г. на ОИК в община Девин като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 19.09.2015 в 18:14 часа

Всички решения