Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 484-ПВР/23.08.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 484-ПВР
София, 23.08.2011

ОТНОСНО:  регистриране на инициативен комитет за издигане на кандидат за президент Светослав Емилов Витков и кандидат за вицепрезидент Венцислав Емилов Мицов за изборите на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление за регистрация от инициативен комитет в състав: Андрей Първанов Бояджиев, Димитър Славчев Димитров, Димитър Богомилов Савов, Николай Йорданов Вушев, Димитър Цветанов Кръстев, Валентина Петрова Йочева, Борислава Димитрова Тасева, Иван Йорданов Мечкаров, Филип Иванов Тошев, Венелин Андреев Христов, Борислав Николаев Рашков, Делян Тихомиров Цветанов, Бранимира Михайлова Цветанова, Кирил Гришев Петров, Христо Филипов Павлов, Диана Йорданова Томанова-Мицова, Радослава Георгиева Атанасова, Ани Живкова Тютюнкова, Ивайло Стоянов Венков, Михаил Христов Михов, Петков Кънев Загоров за издигане на кандидат за президент Светослав Емилов Витков и кандидат за вицепрезидент Венцислав Емилов Мицов за изборите на 23 октомври 2011 г., заведено под № 6 на 22 август 2011 г. в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Към заявлението са приложени: решение за образуване на инициативен комитет от 09.08.2011 г. за издигане на Светослав Емилов Витков, ЕГН ..., за кандидат за президент на Република България и на Венцислав Емилов Мицов, ЕГН ..., за кандидат за вицепрезидент на Република България в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г., същото решение определя Андрей Първанов Бояджиев - член на инициативния комитет като представляващ инициативния комитет; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 1 от ИК - 21 бр.; декларации по чл. 97, ал. 8, т. 4 от ИК - 21 бр.; нотариално заверени образци от подписите на всеки един от членове на инициативния комитет - 21 бр.; удостоверение изх. № 02-312-296/22.08.2011 г. от МКБ Юнионбанк АД, клон Национален център - Финансов център „Плиска", за открита банкова сметка на лицето представляващо инициативния комитет, която ще обслужва предизборната кампания.
Налице са изискванията на чл. 97, ал. 2 - 8 от ИК за регистрацията на инициативния комитет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 97, ал. 2 - 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА инициативен комитет в състав:

1. Андрей Първанов Бояджиев
2. Димитър Славчев Димитров
3. Димитър Богомилов Савов
4. Николай Йорданов Вушев
5. Димитър Цветанов Кръстев
6. Валентина Петрова Йочева
7. Борислава Димитрова Тасева
8. Иван Йорданов Мечкаров
9. Филип Иванов Тошев
10. Венелин Андреев Христов
11. Борислав Николаев Рашков
12. Делян Тихомиров Цветанов
13. Бранимира Михайлова Цветанова
14. Кирил Гришев Петров
15. Христо Филипов Павлов
16. Диана Йорданова Томанова-Мицова
17. Радослава Георгиева Атанасова
18. Ани Живкова Тютюнкова
19. Ивайло Стоянов Венков
20. Михаил Христов Михов
21. Петко Кънев Загоров

за издигане на кандидат за президент Светослав Емилов Витков, ЕГН .., и кандидат за вицепрезидент Венцислав Емилов Мицов, ЕГН ..., в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 23.08.2011 в 21:24 часа

Всички решения