Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 669-ПВР/МИ/02.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 669-ПВР/МИ
София, 02.09.2011

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Каварна, област Добрич, назначена с Решение № 313-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-502/31.08.2011 г. от Адриан Николов Ялнъзов - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за замяна на Василка Тодорова Димитрова с Лидия Ангелова Колева. Към предложението са приложени следните документи: заявление от Василка Тодорова Димитрова за освобождаването й като член на Общинската избирателна комисия в община Каварна; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Лидия Ангелова Колева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Василка Тодорова Димитрова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Каварна, област Добрич, Лидия Ангелова Колева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на 03.09.2011 в 00:13 часа

Всички решения