Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 691-ПВР/МИ/07.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 691-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Исперих, област Разград, назначена с Решение № 226-ПВР/МИ от 12 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-491/30.08.2011 г. от ОИК - Исперих, за промяна в състава на общинската избирателна комисия. Към писмото са приложени: предложение от коалиция „Синята коалиция", представлявана от Пламен Сашев Пашев, на мястото на Иванка Господинова Георгиева - член на комисията, да бъде назначена Зорка Славчева Косева; предложение от ПП „ГЕРБ", представлявана от Мариян Костов Топалов, на мястото на Катя Станчева Крайчева - член на комисията, да бъде назначена Мелекбер Ебазер Мюзекяр; заявления от Иванка Господинова Георгиева и Катя Станчева Крайчева да бъдат освободени като членове на комисията; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от дипломите за завършено висше образование на Зорка Славчева Косева и Мелекбер Ебазер Мюзекяр; пълномощни - 2 бр.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Исперих, област Разград, Иванка Господинова Георгиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Исперих, област Разград, Катя Станчева Крайчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Исперих, област Разград, Зорка Славчева Косева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Исперих, област Разград, Мелекбер Ебазер Мюзекяр, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 21:52 часа

Всички решения