Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 692-ПВР/МИ/07.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 692-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Сливо поле, област Русе, назначена с Решение № 363-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-521/02.09.2011 г. от Дауд Мехмед Ибрям - председател на областния съвет на ПП „Движение за права и свободи" в област Русе, за промяна в състава на ОИК в община Сливо поле, област Русе, като на мястото на Нурдан Рамаданова Махмудова - член на ОИК, бъде назначена Гьокчен Ърфанова Садулова. Към предложението са приложени: молба от Нурдан Рамаданова Махмудова да бъде освободена от състава на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Гьокчен Ърфанова Садулова; пълномощно за Дауд Мехмед Ибрям и удостоверение за актуално правно състояние на ПП „ДПС".
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Сливо поле, област Русе, Нурдан Рамаданова Махмудова, ЕГН ...и анулира издаденото й удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Сливо поле, област Русе, Гьокчен Ърфанова Садулова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 21:54 часа

Всички решения