Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 694-ПВР/МИ/07.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 694-ПВР/МИ
София, 07.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Левски, област Плевен, назначена с Решение № 273-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-546/07.09.2011 г. от Дочко Дочев - координатор на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Левски, област Плевен. Предлага се на мястото на члена на комисията Марин Атанасов Маринов да бъде назначен Георги Кръстев Угринов. Към предложението са приложени: молба от Марин Атанасов Маринов за освобождаването му, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Георги Кръстев Угринов.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Левски, област Плевен, Марин Атанасов Маринов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Левски, област Плевен, Георги Кръстев Угринов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 07.09.2011 в 21:56 часа

Всички решения