Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Решение № 740-ПВР/МИ/12.09.2011 на ЦИК

Централна избирателна комисия


РЕШЕНИЕ
№ 740-ПВР/МИ
София, 12.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Своге, Софийска област, назначена с Решение № 149-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-577/09.09.2011 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за замяна на председателя на ОИК - Своге, Иван Василев Иванов с Галина Иванова Стоянова - заместник-председател на комисията, а на мястото на Галина Иванова Стоянова за заместник-председател да бъде назначена досегашната резерва Ренета Стефанова Кръстанова. Към предложението е приложена молба от Иван Василев Иванов за освобождаването му като председател на ОИК - Своге. По преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ренета Стефанова Кръстанова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Своге, Софийска област, Иван Василев Иванов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Своге, Софийска област, Галина Иванова Стоянова, ЕГН ..., досегашен заместник-председател.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Ренета Стефанова Кръстанова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 12.09.2011 в 22:34 часа

Всички решения