Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Списък с принципни решения

ИЗБОРИ 2011


Дата
ОТНОСНО:
1/11.05.2011 начина на приемане на решения от избирателните комисии
2/11.05.2011 избиране на секретар на ЦИК
3/11.05.2011 избиране на говорители на ЦИК
4/11.05.2011 съобщаване на решенията на ЦИК
5/11.05.2011 процесуалното представителство на ЦИК пред Върховния административен съд
6/11.05.2011 упълномощаване на председателя и секретаря на ЦИК за подписване на граждански договори с техническия персонал, обслужващ дейността на комисията и за подписване на тристранно споразумение между ЦИК, Министерския съвет и Народното събрание
7/11.05.2011 номерацията на решенията на ЦИК
8/11.05.2011 създаване на работни групи на ЦИК
10/27.05.2011 реквизити на печата на Централната избирателна комисия
12-ПВР/18.06.2011 утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите на президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 г.
14-МИ/23.06.2011 утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
15/04.07.2011 приемане на хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
16-ПВР/06.07.2011 приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за президент и вицепрезидент на Република България
17-МИ/07.07.2011 приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници и кметове
18/08.07.2011  сроковете за провеждане на консултации пред кметовете на общини за определяне съставите на ОИК
19-ПВР/МИ/11.07.2011  единна номерация на избирателните секции в Република България за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
20-ПВР/МИ/11.07.2011  начина на обявяването на решенията на общинските избирателни комисии
21-ПВР/МИ/11.07.2011  регистрация на избирателни комисии и инициативни комитети като администратори на лични данни пред Комисията за защита на личните данни
23-МИ/13.07.2011 произвеждане на избори за кметове на кметства
24-МИ/13.07.2011 регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
25-ПВР/МИ/13.07.2011 дата на насрочване на избори за президент и вицепрезидент на републиката и на избори за общински съветници и за кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011 г.
26-ПВР/14.07.2011 проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
27-ПВР/14.07.2011 проверка на списъците (подписките) с имена на избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативни комитети, в изборите на 23 октомври 2011 г.
28-МИ/14.07.2011 проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
29-МИ/14.07.2011 проверка на подписките на избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. на независими кандидати за общински съветници или кметове, издигнати от инициативни комитети
30/18.07.2011 назначаване на общинските избирателни комисии
32-ПВР/МИ/20.07.2011  ползването на служебен отпуск от кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове, които заемат държавна служба
33-ПВР/МИ/20.07.2011  реквизити на печатите на секционните, общинските избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии
34-ПВР/25.07.2011  регистрация на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
36-ПВР/27.07.2011  назначаване, състави и правомощия на СИК извън страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
37-ПВР/МИ/28.07.2011  условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общински съветници и кметове и в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
38-ПВР/МИ/28.07.2011  начин на гласуване с отбелязване на знак „Х” от избирателите при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
41-ПВР/29.07.2011  условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната; образуване на избирателните секции, съставяне и изготвяне на избирателните списъци за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
56-ПВР/МИ/05.08.2011  назначаване на секционните избирателни комисии
76-ПВР/МИ/08.08.2011 финансиране на предизборната кампания в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
173-МИ/11.08.2011 утвърждаване на технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове
174-ПВР/11.08.2011 утвърждаване на технически образци на бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката
202-МИ/12.08.2011 поправка в образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, и утвърждаване на изборни книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
203-МИ/12.08.2011 регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
440-ПВР/МИ/19.08.2011 определяне на възнагражденията на членовете на общинските избирателни комисии при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
444-ПВР/МИ/19.08.2011 временното заместване, предсрочното прекратяване на пълномощията на членовете на общинските избирателни комисии и попълване на състава на общинските избирателни комисии
445-ПВР/МИ/19.08.2011 определянето и обявяването на номерата на избирателните райони в общината
449-МИ/19.08.2011 изменение на технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове, приети с Решение № 173-МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК
450-ПВР/19.08.2011 изменение на технически образци на бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката, утвърдени с Решение № 174-ПВР от 11.08.2011 г. на ЦИК
451-ПВР/МИ/19.08.2011 определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение избирателните списъци и останалите изборни книжа и материали при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23
455-ПВР/МИ/19.08.2011 теглене на жребий за определяне на общината, в която ще се извършва експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия
459-МИ/22.08.2011  определяне чрез жребий на община, в която ще се извърши експериментално преброяване на подадените гласове в изборите за общински съветници и кметове от преброителна комисия
470-МИ/23.08.2011  съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
499-ПВР/МИ/23.08.2011  полиграфска защита на протоколите на секционните избирателни комисии за отчитане на резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
500-ПВР/МИ/23.08.2011  определяне образец на печат за съхранение на изборните книжа и материали
507-ПВР/МИ/24.08.2011 съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
509-ПВР/24.08.2011  регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
520-МИ/24.08.2011 регистрация на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
521-МИ/25.08.2011  поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 14-МИ от 23 юни 2011г. на ЦИК, за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
533-ПВР/МИ/25.08.2011  изменение на Решение № 500-ПВР/МИ от 23 август 2011 г. на Централната избирателна комисия
537-ПВР/25.08.2011  поправка в образци на изборни книжа, утвърдени с Решение № 12-ПВР от 18 юни 2011г. на ЦИК, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
538-ПВР/МИ/26.08.2011  утвърждаване на образци на указателни табели и табла, както и образци на отличителни знаци на застъпници в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
547-МИ/26.08.2011  определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
573-ПВР/МИ/29.08.2011  условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърната обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
610-МИ/30.08.2011  изменение и допълнение на Решение № 520-МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК
653-ПВР/МИ/01.09.2011  условията и реда за участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
656-ПВР/МИ/02.09.2011 предизборната кампания по радио- и телевизионните оператори в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
657-ПВР/02.09.2011 единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място и удостоверенията за гласуване на определено място и начина на тяхната защита в изборите за президент вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
677-МИ/03.09.2011 проверка на регистрираните кандидати, български граждани, за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
680-ПВР/МИ/03.09.2011  начина на разпределяне и преразпределяне на местата в СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
690-МИ/05.09.2011  проверка на кандидатските листи за общински съветници и кметове, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
737-ПВР/МИ/12.09.2011  определяне на работна група за отваряне и оценка на офертите на кандидатите за извършване на компютърна обработка на данните от гласуването и резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и резултатите от изборите за общински съветн
773-ПВР/МИ/14.09.2011  регистрация на Сдружение “ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ” за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
774-ПВР/МИ/14.09.2011  допускане до следващ етап от конкурс за компютърна обработка на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
777-ПВР/МИ/14.09.2011  приемане на Задание за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
781-ПВР/15.09.2011  процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
782-ПВР/МИ/15.09.2011  процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в различните форми на на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
783-ПВР/МИ/15.09.2011  процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 23 октомври 2011 г.
784-ПВР/МИ/15.09.2011  процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
786-ПВР/МИ/15.09.2011  приемане Методически указания за общинските избирателни комисии – част І
792-ПВР/15.09.2011  проверка на кандидатските листи за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
796-ПВР/МИ/16.09.2011  определяне на резултатите от конкурса, класиране на участниците и спечелилия конкурса кандидат за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и издаване на Бюлетини на ЦИК
836-ПВР/19.09.2011  допълнение на технически образци на бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката, утвърдени с Решение № 450-ПВР от 19.08.2011 г. на ЦИК
847-ПВР/МИ/19.09.2011  допускане за участие в конкурс за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
861-ПВР/МИ/20.09.2011  назначаване на комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали
865-ПВР/МИ/20.09.2011  определяне на изпълнител за разработване на аудио- и аудио-визуални произведения (клипове) с цел провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
866-ПВР/МИ/20.09.2011  определяне чрез жребий на номерата на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирани в Централната избирателна комисия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
867-ПВР/20.09.2011  обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
868-ПВР/20.09.2011  обнародване на кандидатските листи в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
869-ПВР/МИ/20.09.2011  определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии, коалиции от партии и инициативни комитети в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
876-ПВР/21.09.2011 искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 34 членове на Ad-hoc комитета на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от различни страни, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 23 октомври 2011 г.
877-ПВР/МИ/21.09.2011 искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 11 членове на основния екип на мисията с ограничен обхват на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите (LEOM) в България, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
891-ПВР/МИ/21.09.2011  одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на БНТ и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети
892-ПВР/МИ/21.09.2011  одобряване на споразумение, подписано от генералния директор на БНР и представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети
893-ПВР/МИ/21.09.2011  определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
910-МИ/23.09.2011 допълва технически образци на бюлетините за общински съветници и кметове, приети с Решение № 449-МИ от 19 август 2011 г. на ЦИК
950-ПВР/МИ/27.09.2011 искане да бъдат регистрирани като наблюдатели 10 дългосрочни наблюдатели от ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
953-ПВР/27.09.2011  допълнение на технически образци на бюлетините за президент и вицепрезидент на републиката, утвърдени с Решение № 450-ПВР от 19.08.2011 г. на ЦИК и Решение № 836-ПВР от 19 септември 2011 г. на ЦИК
957-ПВР/МИ/28.09.2011  условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден
958-ПВР/МИ/28.09.2011  гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението
959-ПВР/МИ/28.09.2011  изменение и допълнение на Методическите указания, част І за ОИК, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК
981-МИ/29.09.2011 одобряване на два броя аудио-визуални произведения (клипове) за правата и задълженията на гражданите в подготовката и произвеждането на изборите на 23 октомври 2011 г.
1010-ПВР/МИ/30.09.2011  възлагане на компютърна обработка на данните от гласуването и издаване на бюлетини на ЦИК за резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1011-ПВР/МИ/30.09.2011  изменение на Методическите указания, част І за ОИК, приети с Решение № 786-ПВР/МИ от 15 септември 2011 г. на ЦИК
1014-ПВР/МИ/30.09.2011  регистрация на сдружение “БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ” за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1015-ПВР/МИ/30.09.2011  регистрация на сдружение “БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – ГРАД ПЛЕВЕН” за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1017-ПВР/МИ/01.10.2011  одобряване на аудио-визуално произведение (клип) № 3 за начина на гласуване в изборния ден на 23 октомври 2011 г.
1018-ПВР/МИ/01.10.2011  изменение на Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г. на ЦИК
1023-ПВР/01.10.2011 определяне на населените места, в които ще се образуват секции за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
1024-МИ/01.10.2011  утвърждаване образци на документи на преброителна комисия за извършване преброяване на гласовете в изборите за общински съветници и кметове в община Бобошево, област Кюстендил, на 23 октомври 2011 г.
1025-МИ/01.10.2011  допълнение на Технически характеристики на бюлетината за избор на общински съветници на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. - Приложение № 1 към решение № 173-МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК, изменено с решение № 449-МИ от 19.08.2011 г. на ЦИК
1026-ПВР/МИ/03.10.2011  приемане Методически указания за общинските избирателни комисии – част ІІ
1027-МИ/03.10.2011 определяне реда за преброяване на гласовете и за организиране на работата на експериментално създадената преброителна комисия в община Бобошево при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове през 2011 г.
1058-МИ/04.10.2011  утвърждаване на образец за удостоверение за назначаване на преброителна комисия в община Бобошево, област Кюстендил
1068-ПВР/МИ/05.10.2011  фабрично сгъване на бюлетината в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1098-ПВР/МИ/06.10.2011  опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл.242, ал.7 от ИК и съхранение на книжата и материалите до следващите избори
1099-ПВР/МИ/06.10.2011  определяне на възнагражденията на членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и евентуален втори тур
1100-ПВР/МИ/06.10.2011  допълване на решение № 861-ПВР/МИ от 20.09.2011 г. относно назначаване на комисии по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали
1117-ПВР/МИ/07.10.2011 изменение на Решение № 1068-ПВР/МИ от 05.10.2011 г. на ЦИК относно фабричното сгъване на бюлетините в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1119-МИ/07.10.2011  допълнение на Технически характеристики на бюлетината за избор на общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. – Приложение № 1 към Решение № 173-МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК, изменено с Решение № 449-МИ от 19.08.2011 г. и Решение № 910-МИ от 23.09.2011 г. на ЦИК
1121-ПВР/МИ/07.10.2011  указателно табло в кабината за гласуване
1122-ПВР/МИ/07.10.2011  приемане на Методически указания за секционните избирателни комисии при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1128-ПВР/10.10.2011  утвърждаване на единните номера на избирателните секции в чужбина
1129-МИ/11.10.2011  допълнение на Технически характеристики на бюлетината за избор на общински съветници в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. – Приложение № 1 към Решение № 173-МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК, изменено с Решение № 449-МИ от 19.08.2011 г., Решение № 910-МИ от 23.09.2011 г. на ЦИК и Решение № 1119-МИ от 07.10.2011 г. на ЦИК
1162-ПВР/МИ/12.10.2011  изменение на Решение № 1117-ПВР/МИ от 07.10.2011 г. на ЦИК относно фабричното сгъване на бюлетините в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1175-ПВР/14.10.2011  протокол-грама за гласуване извън страната за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
1176-ПВР/14.10.2011  получаване и обработване на данните от гласуването извън страната
1210-МИ/17.10.2011  отпечатване на избирателните списъци за втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1234-МИ/18.10.2011  отпечатване на бюлетините за общински съветници и кметове в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1263-ПВР/20.10.2011 предаване и приемане на изборни книжа и материали от СИК извън страната и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства
1264-ПВР/МИ/20.10.2011 изменение и допълнение на Решение № 1098-ПВР/МИ от 06.10.2011 г. относно опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от секционните избирателни комисии на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК и съхранение на книжата и материалите до следващите избори
1266-ПВР/20.10.2011 началото и края на изборния ден в някои секции извън страната
1331-ПВР/МИ/23.10.2011  удължаване на изборния ден
1336-ПВР/МИ/23.10.2011  обявяване края на изборния ден за избиране на президент и вицепрезидент на републиката и за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1339-ПВР/МИ/24.10.2011 организацията по предаване на изборни книжа и материали в ОИК – Столична община
1340-МИ/25.10.2011 определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и при произвеждането на втори тур на изборите за кметове на общини и кметства
1341-ПВР/25.10.2011 определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
1342-ПВР/25.10.2011 определяне на реда и срока за извършване на проверка дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г. и при произвеждането на евентуален нов избор за президент и вицепрезидент на републиката
1343-МИ/25.10.2011 определяне на реда и срока за извършване на проверка дали едно лице е било придружител на повече от двама избиратели в една и съща или в различни избирателни секции на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и при произвеждането на втори тур за кметове на общини и кметства
1344-ПВР/25.10.2011 обявяване края на изборния ден извън страната за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
1349-ПВР/26.10.2011 Обявяване на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Република България, произведени на 23 октомври 2011 г. за отделните кандидатски листи, предложени от партии, коалиции от партии и инициативни комитети по реда на вписване в бюлетината за гласуване за президент и вицепрезидент на републиката
1356-ПВР/МИ/26.10.2011 отразяването на предизборната кампания в средствата за масова информация до новия избор за президент и вицепрезидент на републиката и при втори тур на изборите за кметове на общини и на кметства, насрочени за 30 октомври 2011 г.
1357-ПВР/МИ/26.10.2011 определяне деня, часа и мястото за теглене на жребий за реда на обръщенията на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, участващи в новия избор на 30 октомври 2011 г. по Българската национална телевизия и Българското национално радио
1358-ПВР/МИ/26.10.2011 гласуване с удостоверения за гласуване в определено място и с удостоверения за гласуване на друго място при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г.
1359-ПВР/МИ/26.10.2011 участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в нов избор за президент и вицепрезидент на републиката и във втори тур на изборите за кметове на 30 октомври 2011 г.
1366-ПВР/МИ/27.10.2011 бюлетини при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката и втори тур на изборите за кметове на общини и кметства на 30 октомври 2011 г.
1367-ПВР/МИ/27.10.2011 удостоверения на наблюдатели и представители на социологически агенции при произвеждане на новия избор за президент и вицепрезидент на републиката и втори тур на изборите за кметове на общини и кметства на 30 октомври 2011 г.
1368-ПВР/МИ/27.10.2011 изборните книжа при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката и втори тур на изборите за кметове на общини и кметства на 30 октомври 2011 г.
1372-ПВР/МИ/27.10.2011 печатите на секционните избирателни комисии
1373-ПВР/МИ/27.10.2011 удостоверенията на секционните избирателни комисии
1384-ПВР/28.10.2011 въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 октомври 2011 г. и анализа на разликите
1385-ПВР/28.10.2011 въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от изборите за президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 октомври 2011 г., анализа на разликите
1394-ПВР/МИ/28.10.2011 определяне възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката и втори тур на изборите за кметове на общини и кметства на 30 октомври 2011 г
1398-ПВР/28.10.2011 определяне чрез жребий на реда на обръщения на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в програмите на БНТ и БНР при новия избор на 30 октомври 2011 г.
1399-ПВР/МИ/28.10.2011 охраняване на личните данни на избирателите от секционните избирателни комисии
1403-ПВР/МИ/28.10.2011 допълване на Решение № 38-ПВР/МИ от 28 юли 2011 г. за начина на гласуване с отбелязване на знак „Х” от избирателите при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.
1410-ПВР/28.10.2011 протокол-грама за гласуване извън страната в новия избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30 октомври 2011 г.
1415-МИ/28.10.2011 въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г. и анализа на разликите
1416-МИ/29.10.2011 въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г., анализа на разликите
1427-МИ/29.10.2011 въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от изборите за общински съветници и кметове, произведени на 23 октомври 2011 г., анализа на разликите
1448-ПВР/МИ/30.10.2011 съхраняване на изборни книжа, материали и бюлетини от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката и втория тур на изборите за кметове на общини и кметства на 30 октомври 2011 г.
1449-ПВР/МИ/30.10.2011  обявяване края на изборния ден на произведения нов избор за президент и вицепрезидент на Република България и на произведения втори тур на изборите за кметове на общини и кметства на територията на страната на 30 октомври 2011 г.
1457-ПВР/01.11.2011 въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за президент и вицепрезидент на републиката, произведен на 30 октомври 2011 г., анализа на разликите
1458-ПВР/01.11.2011 обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и имената на избраните президент и вицепрезидент на Република България
1459-МИ/02.11.2011 въвеждането на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от втория тур на изборите за кметове на общини и кметства, произведен на 30 октомври 2011 г.
1460-МИ/02.11.2011 публикуване на числовите данни от извлеченията на протоколите на секционните избирателни комисии и числовите данни от протоколите на секционните избирателни комисии за произведения втори тур на изборите за кметове на общини и кметства на 30 октомври 2011 г.
1461-ПВР/03.11.2011  възстановяване на депозитите на политически партии и инициативни комитети, получили не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво в изборите за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, произведени на 23 октомври 2011 г. и 30 октомври 2011 г.
1476-МИ/07.11.2011  случаите на обявяване за избран на следващ в листата кандидат на мястото на избран общински съветник
1485-ПВР/МИ/08.11.2011  осигуряване условия за осъществяване дейността на ОИК след обявяване на изборните резултати от произведените на 23 октомври 2011 г. и на 30 октомври 2011 г. избори
1486-МИ/10.11.2011  определяне на реда за провеждане на заседания на ОИК и дежурства на членове за периода от 7 дни след обявяване на резултатите от изборите до следващите избори за общински съветници и кметове
1488-ПВР/10.11.2011  поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1461-ПВР от 3 ноември 2011 г. на ЦИК
1495-МИ/16.11.2011  частичен избор за кметове
1496-МИ/17.11.2011  произвеждане на нови избори за общински съветници и кметове
1497-ПВР/МИ/17.11.2011  утвърждаване на образец на декларация по чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс
1501-МИ/21.11.2011 изменение на Решение № 440-ПВР/МИ от 19 август 2011 г. на Централната избирателна комисия
1517-МИ/07.12.2011 приемане на хронограма за нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
1527-МИ/13.12.2011 възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Зараево, община Попово, област Търговище; с. Долна Студена, община Ценово, област Русе; с. Селци, община Садово, област Пловдив; с. Радовене, община Роман, област Враца; с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград; с. Елешница, община Елин Пелин, Софийска област, на 11 март 2012 г.
1528-МИ/13.12.2011 регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новите избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
1529-МИ/13.12.2011 изменение и допълнение на Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г., изменено с Решение № 1018-ПВР/МИ от 1 октомври 2011 г. на ЦИК за условията и реда за участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в нови и частични избори за общински съветници и кметове
1530-МИ/13.12.2011 регистрация на кандидатите за кметове на кметства за участие в новите избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
1531-МИ/13.12.2011 проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК и за участие в новите избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
1532-МИ/13.12.2011 проверка на подписките на избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в изборите на 11 март 2012 г. на независими кандидати за кметове на кметства, издигнати от инициативни комитети.