Търсене

Календар

Избори и референдуми

Национален референдум 2013

ПВР/МИ - 2011

НС-2009

ЕП-2009

Изборен портал

Решения

Решение № 2466-ПВР/МИ / 03.10.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик (2011), област Пазарджик

Решение № 2353-ПВР/МИ / 25.09.2015

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик

Решение № 2286-МИ/НР / 19.09.2015

ОТНОСНО: жалба от Елизабет Йорданова Калдъръмова, представляващ инициативен комитет за участие в изборите за кмет на община Сапарева баня срещу решение № 050-МИ от 14 септември 2015 г. на ОИК в община Сапарева баня

всички решения

Контакти

Линкове

Протоколи от заседания

всички протоколи

Дневен ред

всички

Списък принципни решения за нови и частични избори

2011-2015


Дата
ОТНОСНО:
1495-МИ
16.11.2011
Частичен избор за кметове
1496-МИ
17.11.2011
Произвеждане на нови избори за общински съветници и кметове
1517-МИ
08.12.2011
Приемане на хронограма за нови избори за кметове на кметства на 11 март /2012 г.
1519-МИ
09.12.2011
Утвърждаване на образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
1527-МИ
13.12.2011
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК при произвеждане на изборите на 11 март 2012 г.
1528-МИ
13.12.2011
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новите избори на 11 март 2012 г.
1529-МИ
13.12.2011
Изменение и допълнение на Решение № 653 и Решение № 1018 за условията и реда за участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии и инициативни комитети в нови и частични избори за общински съветници и кметове
1530-МИ
13.12.2011
Регистрация на кандидатите за кметове на кметства за участие в новите избори за кметове на кметства на 11 март 20112 г.
1531-МИ
13.12.2011
Проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК за участие в новите избори за кметове на кметства на 11 март 20112 г.
1532-МИ
13.12.2011
Проверка на подписките на избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове на кметства в новите избори за кметове на кметства на 11 март 20112 г.
1533-МИ
15.12.2011
Определяне структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции при нови и частични избори за общински съветници и кметове
1535-МИ
15.12.2011
Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за кметове на кметства на 11 март 20112 г.
1539-МИ
15.12.2011
Съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове
1540-МИ
20.12.2011
Гласуване с подвижна избирателна урна в новите избори за кметове на кметства на 11 март 20112 г.
1541-МИ
20.12.2011
Приемане на методически указания за ОИК и СИК при провеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове
1542-МИ
20.12.2011
Допълнение на хронограмата за нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г., приета с Решение № 1517/07.12.2011 г.
1543-МИ
20.12.2011
Условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на нови избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
1544-МИ
2012.2011
Утвърждаване на образци на указателни табели и табла, както и образци на отличителните знаци на застъпници при произвеждането на нови и частични избори а общински съветници и кметове
1554-МИ
23.12.2011
Изменение и допълнение на Решение № 56 за назначаване на СИК при произвеждане на нови и частични избори/
1558-МИ
23.12.2011
Процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове в нови и частични избори
1572-МИ
12.01.2012
Изменение и допълнение на решение № 861/20.09.2011 г. за назначаване на комисии по чл. 242, ал. 7 от ИК, които да приемат от СИК бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали при произвеждане на нови и частични избори
1573-МИ
12.01.2012
Опаковане и предаване на бюлетините, екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация, и останалите книжа и материали от СИК по чл. 242, ал. 7 и съхранение на книжата и материалите при произвеждане на нови и частични избори
1584-МИ
23.01.2012
Приемане на хронограма за нови избори за кметове на общини и кметства на 22 април 2012г.
1585-МИ
30.01.2012
Образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г.
1586-МИ
30.01.2012
Приемане на Методика за определяне на резултатите от гласуването при произвеждането на нови или частични избори за общински съветници и кметове
1587-МИ
30.01.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г.
1588-МИ
30.01.2012
Регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г.
1589-МИ
30.01.2012
Регистрация на кандидатите за кметове на общини и кметства за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г.
1590-МИ
30.01.2012
Проверка на подписките на избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в изборите на 22 април 2012 г. на независими кандидати за кмет на община и кметове на кметства, издигнати от инициативни комитети.
1591-МИ
30.01.2012
Проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК и за участие в новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г.
1592-МИ
30.01.2012
Съставяне, обявяване, поправка и отпечатване на избирателните списъци при провеждането на нови или частични избори за общински съветници и кметове
1593-МИ
30.01.2012
Допълнение на хронограмата за новите избори за кмет на община и кметове на кметства на 22 април 2012 г., приета с Решение № 1584-МИ от 23 януари 2012 г. на ЦИК
1594-МИ
30.01.2012
Възнаграждения на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Бъркачево, община Бяла Слатина, област Враца; с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил; с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик; с. Априлци, община Пазарджик, област Пазарджик; и кмет на община Кнежа, област Плевен, на 22 април 2012 г.
1600-МИ
02.02.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК за произвеждане на изборите на 11.03.2012 г.
1601-МИ
02.02.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове
1612-МИ
06.02.2012
Утвърждаване на технически образци на бюлетините за нови или частични избори за общински съветници или кметове и реда за отпечатването им
1613-МИ
06.02.2012
Използване на изборни книжа при произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и кметове
1614-МИ
06.02.2012
Изменение на решение № 1588/30.01.2012 г. относно регистрация на партии, КП, МК и инициативни комитети за участие в изборите на 22 април 2012 г.
1616-МИ
06.02.2012
Обработване на резултатите от произведените избори за кметове на кметства на 11 март 2012 г.
1621-МИ
13.02.2012
Образци на изборните книжа за произвеждане на нови избори за кмет на община
1622-МИ
13.02.2012
Образци на изборните книжа за произвеждане на нови избори за общински съветници
1624-МИ
15.02.2012
Приемане на хронограма за изборите за общински съветници и кметове на 13 май 2012 г.
1625 -МИ
15.02.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новите избори за общински съветници и кметове на 13 май 2012 г.
1626-МИ
15.02.2012
Използване на изборни книжа при произвеждане на нови избор за общински съветници и кметове на 22 април 2012 г. и на 13 май 2012 г.
1633-МИ
20.02.2012
Проверка на регистрираните кандидати, български граждани, за общински съветници и кметове в новите и частични избори за общински съветници и за кметове
1634-МИ
20.02.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Габрене, общ. Петрич, обл. Благоевград; с. Чудомир, общ. Лозница, обл. Разград; с. Струмешница, общ. Петрич, обл. Благоевград; с. Вълково, общ. Сандански, област Благоевград; с. Дебелт, общ. Средец, обл. Бургас, на 13 май 2012 г.
1635-МИ
20.02.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за общински съветници в община Кюстендил на 13 май 2012 г.
1636-МИ
20.02.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на кметства на 13 май 2012 г. и евентуален втори тур
1637-МИ
20.02.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК за произвеждане на изборите за кмет на община и за кметове на кметства на 22 април 2012 г. и евентуален втори тур
1638-МИ
20.02.2012
Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на нови избори за общински съветници
1640-МИ
20.02.2012
Проверка на списъците на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия в ЦИК и за участие в частични и нови избори за общински съветници и кметове
1641-МИ
20.02.2012
Проверка на подписките на избиратели, подкрепящи регистрацията за участие в частични и нови избори на независими кандидати за общински съветници или кметове, издигнати от инициативни комитети
1642-МИ
20.02.2012
Регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за общински съветници и кметове на кметства на 13 май 2012 г.
1643-МИ
20.02.2012
Регистрация на кандидатите за общински съветници и кметове на кметства за участие в новите избори за общински съветници и кметове на кметства на 13 май 2012 г.
1644-МИ
21.02.2012
Условията и сроковете за възлагане чрез конкурс на компютърна обработка на резултатите от гласуването на нови и частични избори до 23 октомври 2014 г.
1679-МИ
05.03.2012
Образците на изборните книжа при произвеждане на частични избори за кметове
1680-МИ
05.03.2012
Изменение на Решение № 653-ПВР/МИ от 1 септември 2011 г., изменение на Решение № 1018-ПВР/МИ от 1 октомври 2011 г. и Решение № 1529-МИ от 13 декември 2011 г. за условията и реда за участие на наблюдатели, застъпници и представители на политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети в новите и частични избори за общински съветници и кметове
1686-МИ
08.03.2012
Приемане на хронограма за частичен избор на кмет на община на 13 май 2012 г.
1687-МИ
08.03.2012
Условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и кметове
1688-МИ
08.03.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на община Съединение, област Пловдив, на 13 май 2012 г.
1689-МИ
08.03.2012
Определяне на възнагражденията на комисията по чл. 242, ал. 7, от Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за кмет на община Съединение, област Пловдив, на 13 май и евентуален втори тур
1696-МИ
12.03.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичен избор за кмет на община Съединение, област Пловдив, на 13 май 2012 г.
1697-МИ
12.03.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ИК за участие в частичния избор за кмет на община Съединение, област Пловдив, на 13 май 2012 г.
1698-МИ
12.03.2012
Регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичния избор за кмет на община Съединение, област Пловдив, на 13 май 2012 г.
1699-МИ
12.03.2012
Печатите на СИК при произвеждане на втори тур при нови и частични избори
1700-МИ
12.03.2012
Отпечатване на избирателните списъци за втори тур в частични и нови изболи за кметове
1701-МИ
12.03.2012
Бюлетини при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини и кметства при нови и частични избори
1702-МИ
12.03.2012
Определяне реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в новите избори за общински съветници и кметове и в частичните избори за кметове
1706-МИ
15.03.2012
Поправка на явна техническа грешка в Решение № 1698-МИ от 12 март 2012 г.
1707-МИ
15.03.2012
Определяне на работна група във връзка с компютърната обработка на резултатите от нови и частични избори
1736-МИ
26.03.2012
Комплектуване на преписките по жалбите срещу решения на ОИК
1753-МИ
04.04.2012
Печатите на СИК при произвеждане на нови и частични избори
1760-МИ
04.04.2012
Приемане на хронограма за нов избор на кмет на кметство на 8 юли 2012 г.
1761-МИ
04.04.2012
Образците на изборните книжа при произвеждане на нови избори за кметове на кметства
1764-МИ
09.04.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка, община Павликени на 8 юли 2012 г.
1765-МИ
09.04.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в новия избор за кмет на кметство Върбовка, община Съединение на 8 юли 2012 г.
1766-МИ
09.04.2012
Регистрация на кандидатите за кмет на кметство в новия избор за кмет на кметство Върбовка, община Съединение на 8 юли 2012 г.
1773-МИ
17.04.2012
Приемане на методически указания за действията на секционните избирателни комисии при нови и частични избори
1781-МИ
20.04.2012
Определяне размера за извършване на компютърна обработка на резултатите при произвеждането на нови избори на 22 април 2012 г.
1788-МИ
23.04.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, на 8 юли 2012 г.
1789-МИ
23.04.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Върбовка, община Павликени, на 8 юли 2012 г.
1790-МИ
23.04.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на нов избор за кмет на кметство Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на 8 юли 2012 г. и евентуален втори тур
1791-МИ
23.04.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на 8 юли 2012 г. и евентуален втори тур
1796-МИ
23.04.2012
Приемане на хронограма за нов избор за общински съветници на 22 юли 2012 г.
1797-МИ
23.04.2012
Приемане на хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 8 юли 2012 г.
1798-МИ
23.04.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на 8 юли 2012 г.
1799-МИ
23.04.2012
Регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на 8 юли 2012 г.
1800-МИ
23.04.2012
Регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичния избор за кмет на кметство Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на 8 юли 2012 г.
1801-МИ
23.04.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г.
1802-МИ
23.04.2012
Регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г.
1803-МИ
23.04.2012
Регистрация на кандидатите за общински съветници за участие в новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г.
1832-МИ
07.05.2012
Определяне размера на възнагражденията за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите от СИК за резултатите от изборите на 13 май 2012 г.
1834-МИ
10.05.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от частичния избор за кмет на община Съединение на 13 май 2012 г.
1835-МИ
10.05.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за общински съветници в община Белоградчик на 22 юли 2012 г.
1836-МИ
10.05.2012
Определяне възнагражденията на комисиите по чл. 242, ал. 7 от ИК при произвеждане на нови избор за общински съветници в община Белоградчик на 22 юли 2012 г.
1839-МИ
10.05.2012
Допълване на Решение № 1098-ПВР/МИ от 6 октомври 2011 г.
1842-МИ
14.05.2012
Създаване на работна група при нови и частични избори
1843-МИ
14.05.2012
Въвеждане на данните от екземплярите от протоколите на СИК в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК от новите избори за общински съветници в община Кюстендил, произведени на 13.05.2012 г.
1844-МИ
14.05.2012
Публикуване на числовите данни от протоколите на СИК в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК от новите избори за общински съветници в община Кюстендил, произведени на 13.05.2012 г.
1852-МИ
23.05.2012
Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1688-МИ от 8 март 2012 г.
1856-МИ
23.05.2012
Приемане на хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 22 юли 2012 г.
1857-МИ
23.05.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г.
1858-МИ
23.05.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г.
1859-МИ
23.05.2012
Регистрация на кандидати за кметове за участие в частичния избор за кмет на кметство Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г.
1866-МИ
31.05.2012
Приемане на хронограма за нов избор за кмет на кметство на 7 октомври 2012 г.
1868-МИ
31.05.2012
Приемане на хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 7 октомври 2012 г.
1876-МИ
11.06.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Пиргово, община Иваново, област Русе, на 7 октомври 2012 г.
1877-МИ
11.06.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в новия избор за кмет на кметство Туховища, община Сатовча, област Благоевград, на 7 октомври 2012 г.
1878-МИ
11.06.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, на 7 октомври 2012 г.
1879-МИ
11.06.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Пиргово, община Иваново, област Русе, на 7 октомври 2012 г.
1880-МИ
11.06.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при произвеждане на нов избор за кмет на кметство с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград, на 7 октомври 2012 г. и евентуален втори тур
1881-МИ
11.06.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Пиргово, община Иваново, област Русе, на 7 октомври 2012 г. и евентуален втори тур
1882-МИ
11.06.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.
1883-МИ
11.06.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство с. Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г. и евентуален втори тур
1884-МИ
18.06.2012
Поправка на техническа грешка в Решение № 1877-МИ
11.06.2012
г.
1885-МИ
18.06.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провеждания нов избор за кмет на кметство в с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново на 8 юли 2012 г.
1886-МИ
18.06.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провеждания частичен избор за кмет на кметство в с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора, на 8 юли 2012 г.
1887-МИ
18.06.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провеждания нов избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин, на 22 юли 2012 г.
1888-МИ
18.06.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провеждания частичен избор за кмет на кметство в с. Житница, община Провадия, област Варна, на 22 юли 2012 г.
1891-МИ
25.06.2012
Регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на кметства на 7 октомври 2012 г.
1892-МИ
25.06.2012
Регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в новите избори за кметове на кметства на 7 октомври 2012 г.
1893-МИ
25.06.2012
Регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори на 7 октомври 2012 г.
1894-МИ
25.06.2012
Регистрация на кандидатите за кметове за участие в новите избори на 7 октомври 2012 г.
1896-МИ
25.06.2012
Възнагражденията на членовете та ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали, на 7 октомври 2012 г.
1897-МИ
25.06.2012
Възнагражденията на членовете та ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Горна студена, община Свищов, област Велико Търново на 7 октомври 2012 г.
1898-МИ
25.06.2012
Възнагражденията на членовете та ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Доброплодно, община Ветрино, област Варна, на 7 октомври 2012 г.
1899-МИ
25.06.2012
Възнагражденията на членовете та ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г.
1900-МИ
25.06.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца, на 7 октомври 2012 г и евентуален втори тур
1901-МИ
25.06.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Рогозче, община Джебел, област Кърджали, на 7 октомври 2012 г и евентуален втори тур
1902-МИ
25.06.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново, на 7 октомври 2012 г и евентуален втори тур
1903-МИ
25.06.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Доброплодно, община Ветрино, област Варна, на 7 октомври 2012 г и евентуален втори тур
1904-МИ
25.06.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от ИК при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г и евентуален втори тур
1905-МИ
25.06.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Хърлец, община Козлодуй, област Враца, на 7 октомври 2012 г.
1909-МИ
02.07.2012
Приемане на хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 30.09.2012 г.
1913-МИ
09.07.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г.
1914-МИ
09.07.2012
Регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на кметства на 30 септември 2012 г.
1915-МИ
09.07.2012
Регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори на 30 септември 2012 г.
1921-МИ
16.07.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Рогозче, община Джебел, кметство Доброплодно, община Ветрино, кметство Горна Студена, община Свищов, кметство Хърлец, община Козлодуй и кметство Ивайло, община Пазарджик на 7 октомври 2012 г.
1952-МИ
31.07.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Байково, община Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 2012 г.
1953-МИ
31.07.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, на 7 октомври 2012 г.
1954-МИ
31.07.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Байково, община Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 2012 г.
1955-МИ
31.07.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, на 7 октомври 2012 г. и евентуален втори тур
1956-МИ
31.07.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Байково, община Хитрино, област Шумен, на 7 октомври 2012 г. и евентуален втори тур
1959-МИ
31.07.2012
Повторна проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за кмет на кметство в с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново и частичния избор за кмет на кметство в с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора на 8 юли 2012 г.
1960-МИ
31.07.2012
Публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за кмет на кметство в с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново и частичния избор за кмет на кметство в с. Александрово, община Павел баня, област Стара Загора на 8 юли 2012 г.
1961-МИ
31.07.2012
Повторна проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин и частичния избор за кмет на кметство в с. Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г.
1962-МИ
31.07.2012
Публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от частичния избор за кмет на кметство в с. Житница, община Провадия, област Варна на 22 юли 2012 г.
1975-МИ
15.08.2012
Публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за общински съветници в община Белоградчик, област Видин на 22 юли 2012 г.
1986-МИ
15.08.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив, на 7 октомври 2012 г.
1987-МИ
15.08.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив, на 7 октомври 2012 г.  
1988-МИ
15.08.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Калофер, община Карлово, област Пловдив, на 7 октомври 2012 г. и евентуален втори тур
2016-МИ
03.09.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провеждания частичен избор за кмет на кметство в с. Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г.
2017-МИ
03.09.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провеждания нов избор за кмет на кметство в с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград на 7 октомври 2012 г.
2018-МИ
03.09.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите на провеждания частичен избор за кмет на кметство в с. Пиргово, община Иваново, област Русе, с. Рогозче, община Джебел. област Кърджали, с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна, с. Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново, с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, с.Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, с. Байково, община Хитрино, област Шумен, гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив на 7 октомври 2012 г.
2020-МИ
13.09.2012
Приемане на хронограма за частичен избор за кмет на кметство на 4 ноември 2012 г.
2021-МИ
13.09.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 4 ноември 2012 г.
2022-МИ
13.09.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 4 ноември 2012 г. и евентуален втори тур
2023-МИ
13.09.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичния избор за кмет на кметство Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 4 ноември 2012 г.
2024-МИ
13.09.2012
Регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичен избор за кмет на кметство на 4 ноември 2012 г.
2035-МИ
19.09.2012
Регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичния избор за кмет на кметство на 4 ноември 2012 г.
2036-МИ
24.09.2012
Приемане на хронограма за частични избори за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г.
2037-МИ
24.09.2012
Регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в частичните избори за кмет на кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище и кметство Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г.
2038-МИ
24.09.2012
Регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в частичните избори за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г.
2039-МИ
24.09.2012
Регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори за кметове на кметства на 18 ноември 2012 г.
2054-МИ
05.10.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провежданите частични избори за кмет на кметство в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище и с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г.
2057-МИ
15.10.2012
Повторна проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционната избирателна комисия в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от частичния избор за кмет на кметство в с. Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г. и балотаж на 7 октомври 2012 г.
2058-МИ
15.10.2012
Публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционната избирателна комисия в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от частичния избор за кмет на кметство в с. Батак, община Павликени, област Велико Търново, на 30 септември 2012 г. и балотаж на 7 октомври 2012 г.
2060-МИ
15.10.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г.
2061-МИ
15.10.2012
Възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г.
2062-МИ
15.10.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Лиляк, община Търговище, област Търговище
2063-МИ
15.10.2012
Определяне на възнагражденията на членовете на комисията по чл. 242, ал. 7 от Изборния кодекс при произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Радовене, община Роман, област Враца
2064-МИ
22.10.2012
Повторна проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционната избирателна комисия в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за кмет на кметство в с.Туховища, община Сатовча, област Благоевград, и частичните избори за кмет на кметства в с. Пиргово, община Иваново, област Русе; с. Рогозче, община Джебел, област Кърджали; с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна; с. Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново; с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца; с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик, с. Байково, община Хитрино, област Шумен; гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив, на 7 октомври 2012 г. и балотаж на 14 октомври 2012 г.
2065-МИ
22.10.2012
Публикуване на числовите данни от екземплярите от протоколите на секционната избирателна комисия в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от новия избор за кмет на кметство в с. Туховища, община Сатовча, област Благоевград и частичните избори за кмет на кметства в с. Пиргово, община Иваново, област Русе; с. Рогозче, община Джебел. област Кърджали; с. Доброплодно, община Ветрино, област Варна; с. Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново; с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца; с. Ивайло, община Пазарджик, област Пазарджик; гр. Калофер, община Карлово, област Пловдив, на 7 октомври 2012 г. и балотаж на 14 октомври 2012 г.
2066-МИ
22.10.2012
Определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ОИК на протоколите на СИК за резултатите от провеждания частичен избор за кмет на кметство в с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил, на 4 ноември 2012 г.